Terapia Asistata de Animale

Terapia Asistată de Animale (TAA) este o terapie complementară, realizată de o echipă de specialiști (handler sau conductor canin, psiholog, psihoterapeut, logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupațional), în care un animal special pregătit este parte integrată a procesului terapeutic.

TAA este o intervenție bine definită, cu obiective clar stabilite și proceduri de evaluare înainte/după. Pornind de la un plan de intervenție stabilit de specialiști, se introduc elemente de terapie asistată de animale, ce facilitează atingerea obiectivelor, având la bază interacțiunea pozitivă între om și animal. Sesiunile TAA pot fi integrate în terapii individuale sau de grup, pot fi utilizate pe diverse clase de vârstă și în diverse medii.

Beneficiile psihosociale și psihofiziologice asociate de cele mai multe ori intervențiilor de tip TAA sunt: creșterea empatiei și a compasiunii, centrarea spre exterior, creșterea abilităților de îngrijire și a celor de relaționare, amuzamentul, recreerea, socializarea, stimularea mentală, beneficii fiziologice și îmbunătățirea limbajului.

Alături de beneficiile psihosociale și psihofiziologice, terapia asistată de animale (TAA) și activitățile asistate de animale (AAA) se bazează pe interacțiunea pozitivă om-animal, promovând respectul față de animale și rolul lor în comunitate.

Ne găsiți și pe Facebook.