date mandat postal

DESTINATAR: Asociatia Clubul Cainilor Utilitari

CIF: 27853611
Str: Intrarea Maratonului     Nr. 2
COD: 062311
Localitate: Bucuresti
Cont nr: RO79 RZBR 0000 0600 1317 2929
Deschis la: Raiffeisen Bank
Sucursala: Rond Cosbuc

MODEL MANDAT POSTAL