2%

Codrut
Pasul 1: Descarca formularul necesar: Declaratia 230Pasul 2: Completeaza-l cu datele tale (pe formular, punctul I roman) dupa cum urmeaza:
– adresa – se completeaza adresa din buletin. Daca ai domiciuliu flotant, se trece acesta.
– cod numeric personal/numar de identificare fiscala – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscal, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia înregistrarii fiscale, dupa caz.
– suma – se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata în contul entitaii nonprofit.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

Semneaza formularul in josul pagini, la „semnatura contribuabil”.

Formularul se completeaza în doua exemplare:
– originalul se depune la Administratia Finantelor Publice de care apartii, adica la organul fiscal în a carui raza teritoriala ai domiciliul, conform actului de identitate sau adresa unde locuiesti efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu;
– copia se pastreaza de catre contribuabil.

Formularul se poate depune direct la registratura organului fiscal sau se mai poate depune la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Multumim pentru sprijin!

Redirect 2% of your income taxes! (for people working in Romania)

Step 1: Right click on the link and choose “Save link as” or “Save target as” depending on the browser: 230 Form

Step 2: Fill in your name and home address, personal identification number (CNP) and signature.

Two copies of the 230 Form will be filled, one for the Public Finance Administration in your home area (in Romania) and the other will remain in your possession.

Thank you for your support!